Chemibet

Komorów 42I lok. 1, 58-100 Świdnica
NIP: 6482425444
+48 74 660 45 95
e-mail: kontakt@chemibet.pl